Skip to Content

Vi er i øjeblikket associeret med (alfabetisk):

DevelopSense (Michael Bolton) - Canada

DorothyGraham (Dorothy (DOT) Graham) - UK

Gerrard Consulting (Paul Gerrard m.fl.) - UK

Grove Consultants (Mark Fewster m.fl.) - UK

House of Test (Henrik Andersson, Carsten Feilberg m.fl.)- Sverige

LearningWell AB (Anders Åslund m.fl.)- Sverige

Nordic Software Group - Danmark

Polteq Test Services (Martin Pol, Ruud Teunissen m.fl.) - Holland og Belgien

Satisfice (James Bach) - USA

Specialisterne ApS - Danmark

 

Vi er uafhængige - og vi ønsker at forblive uafhængige!

Da vi fuldt og fast tror på at vores kunder altid er bedst tjent med professionel og uvildig rådgivning, vil vi for enhver pris bevare denne uvildighed. Vi ønsker til enhver tid at kunne rådgive og assistere vores kunder fri for bindinger og uden at skulle tage hensyn til økonomiske og/eller politiske interesser.

For at vores kunder ikke skal være i tvivl om vores uvildighed, ønsker vi derfor at holde os fri fra 'traditionelle' partnerskaber. Vi omtaler dermed bevidst vores professionelle samarbejdspartnere som 'associerede', som udtryk for en 'løsere tilknytning' end et egentligt partnerskab. Nogle af vores associerede vælger dog at omtale vores samarbejde som et partnerskab, hvilket selvfølgelig står det for deres egen regning.

PrettyGoodTesting modtager eksempelvis ikke betaling for salg af licenser til f.eks. test-værktøjer, men henviser til istedet til relevante importør (f.eks. henviser vi til Nordic Software Group ifm. licens-spørgsmål for SmartBear produkter). Vi ønsker med afsæt i kundens aktuelle situation alene, at kunne tilbyde den bedste uvildige rådgivning og assistance omkring indkøb, etablering, customisering og brug af et givent test-værktøj (nogle kunder er f.eks. på et givet tidspunkt ofte bedre hjulpet af Open Source test-værktøjer eller måske brug af et simpelt regneark).

For konstant at være opdaterede , er vi dog nogle gange afhængige af at indgå i træning og/eller certificering i et givent test-værktøj i et etableret uddannelses-system - men vi indgår ikke "traditionelt" partnerskab med vedkommende virksomhed, selvom vi ved at det er en udbredt praksis i vores branche.