Skip to Content

Hvis dit team eller din virksomhed udvikler og/eller anvender IT

Vores konsulenter har været involveret i de fleste sider af større it-relaterede forretningsområder, og fra begge bordender (udbyder/sælger over for klient/kunde).

Det har drejet sig om såvel funktionstest som ikke-funktionstest og har rangeret fra gennemgang og statisk test af behov, design og kode via test på komponentniveau (unit-/komponenttest samt integrationstest) til og med accepttest (systemtest, systemintegrationstest, funktionstest, usability test, performancetest osv.).

 

PrettyGoodTesting har været en god og pålidelig samarbejdspartner for De Gule Sider i udviklingen af vores nye internetplatform. De har især støttet os i forbindelse med udformningen af testforløb og hjulpet os med at sikre den rette kvalitet af forløbene for dette store projekt. PrettyGoodTesting har været en professionel sparringspartner i vores samtaler med vores leverandører og interne projektteam.
Teststrategien og testplanlægningen kan let overføres til vores søsterselskaber, hvilket viser kvaliteten af det udførte arbejde i projektet”.

Kenan Carki - Manager Online Programme og PMO - De Gule Sider - Danmark