Skip to Content

PrettyGoodTestings forretningsbetingelser vedrørende kurser - 2014-10-01

1 Definitioner

1.1 [Virksomhed] henviser til PGT ApS - PrettyGoodTesting.

1.2 [Ydelse] udgør [virksomhedens] kurser, kursusmaterialer osv.

1.3 [Kunde] henviser til den person, virksomhed eller organisation, der er indgået kontrakt med, hvad enten dette er sket direkte eller indirekte via en repræsentant, der agerer på vegne af eller på bestilling af [kunden].

1.4 [Faktura] indebærer en elektronisk (PDF) faktura fra [virksomheden] til [kunden], som dækker de udførte/bestilte ydelser.


2 Overblik over salgsbetingelserne

2.1 Disse betingelser (2014-10-01) gælder for:

 • Undervisning og undervisningsforløb udbudt af [virksomheden], hvad enten dette sker som åbne kurser, som interne kurser afholdt hos [kunden] eller som [kunde]tilpassede kurser ligeledes afholdt hos [kunden]
 • Specifikke kursusmaterialer
 • Licensaftaler vedrørende undervisningen.

2.2 Enhver bestilling, som [kunden] foretager – hvad enten dette sker ved personlig henvendelse, over telefon, pr. brev, via mail eller ved at udfylde og indsende bookingformularen på vores hjemmeside – fungerer som en bindende aftale.

2.3 [Kunden] modtager en bestillingsbekræftelse fra kursusadministratoren på mail, pr. brev eller som del af [fakturaen].

2.4 En elektronisk (PDF) [faktura] bliver samtidig sendt til [kunden] – den, som foretog bestillingen – sammen med 'Joining Instructions'.

2.5 [Virksomheden] er berettiget til at ændre (det i 'Joining Instruction' angivne) kursus-sted, i tilfælde af at kursus-stedet ikke har den fornødne kapacitat på de pågældende datoer.


3 Priser

3.1 Den endelige pris for [ydelsen] dækker de bestilte og aftalte [ydelser].

3.2 Priserne, som fremgår af vores hjemmeside, er aktuelle og bliver opkrævet ved fakturering. [Virksomheden] tager imidlertid forbehold for eventuelle fejl i prislisten.

3.3 Enhver afvigelse fra vores standardpris er kun gældende ved skriftlig aftale, som indgås forud for bestilling af den aftalte [ydelse].

3.4 Prisen for interne kurser hos [kunden] og [kunde]tilpassede kurser inkluderer ikke rejseomkostninger, forplejning eller andre udgifter forbundet med afholdelse af kurset, medmindre andet fremgår af skriftlig aftale.

3.5 Prisen for åbne kurser inkluderer ikke udgifter, som [kunden] måtte have i forbindelse med afholdelsen af kurset, medmindre andet fremgår af skriftlig aftale.

3.6 De anførte priser er eksklusive dansk moms (25 %), som opkræves ved bestilling.


4 Rabat

4.1 En samlet rabat kan tilbydes til bestemte større grupper som f.eks. særlige interessegrupper.

4.2 [Kunden] skal ansøge om en sådan rabat ved bestillingstidspunktet, for at rabataftalen er gyldig.

4.3 Enhver rabat er kun gældende i forbindelse med den aktuelle aftale og kan ikke forventes gentaget ved efterfølgende aftaler.

4.4 Ingen rabatter kan kombineres. F.eks. hvis en [kunde] er medlem af flere interessegrupper, vil rabatten for medlemsskab af disse, ikke kunne 'lægges sammen'.


5 Betalingsbetingelser

5.1 Forfaldsdatoen er 14 kalenderdage efter [faktura]datoen for det samlede beløb, herunder alle udgifter og udlæg, til opkrævning som aftalt med [kunden].

5.2 Interne kurser faktureres altid minimum 50 % af kursusprisen ifm. kursusbekræftelsen.


6 Annulleringer

6.1 For åbne kurser opkræves der alene et administrationsgebyr (p.t. 200 kr) ved annulleringer foretaget af [kunden] mere end otte uger før et kursus, herudover opkræves...

 • 25 % af kursusprisen ved...
  annulleringer foretaget seks til otte uger før kursets start.
 • 50 % af kursusprisen ved...
  annulleringer foretaget fire til seks uger før kursets start.
 • 100 % af kursusprisen ved...
  annulleringer foretaget mindre end fire uger før kursets start.

6.2 For interne kurser opkræves 50 % af kursusprisen og dette beløb refunderes ikke i tilfælde af annulleringer foretaget af [kunden]. 6.1 (annullering af åbne kurser) er gældende for de resterende 50 % af kursusprisen for interne kurser.


7 Refundering

7.1 Skulle et kursus imod forventning blive aflyst af [virksomheden], vil [kunden] blive tilbudt undervisning på alternative datoer eller en refundering af det fulde beløb.

 

8 Betaling og Reservering

8.1 Hvis vores faktura ikke er betalt til tiden, vil vi fjerne dig fra enhver deltager-kø og give din plads til næste deltager i køen. Når betaling er foretaget vil vi sætte dig tilbage i deltager køen, men som sidst ankomne.

 

9 Manglende betaling

9.1 Hvis betaling er udestående i 30 kalenderdage, forbeholder [virksomheden] sig ret til at afvise flere deltagere fra samme [kunde] på sine kurser, indtil udestående beløb er blevet betalt, eller indtil der er indgået en gyldig afdragsordning parterne imellem.

9.2 Et rentetillæg på 2 % per måned kan blive føjet til ubetalte [fakturaer]. [Kunden] kan desuden blive opkrævet et rykker gebyr på 200 kr. pr. rykker.