Skip to Content

Hvis dit team eller din virksomhed arbejder med udstyr og systemer omfattet af særlige regulatoriske krav

Når den højeste kvalitet er målet, og fejl ikke er en ’option’, som det typisk er tilfældet inden for militæret, fly- og medicinalindustrien, sikkerheds- og medikobranchen samt andre lige så strengt regulerede områder, spiller test og professionel test en særdeles vigtig rolle.

Vi har arbejdet for netop denne type virksomheder i en del år, hvilket gør, at vi kan arbejde sikkert under de regler og retningslinjer, der er gældende på disse områder.

 

"Igennem en periode på et halvt år har PrettyGoodTesting deltaget i systemtest af medikoudstyr til insulininjektion. Testerne var hurtige til at opnå viden om vores specielle testmiljø. De udviste kvalificeret erfaring med at skrive testspecifikationer, og de indgik som professionelle medlemmer af teamet gennem systemtesten.

Jeg vil ikke tøve med at involvere PrettyGoodTesting i fremtidige testforløb af vores medikoudstyr".

Bjarne Månsson – Testmanager hos KK Data i Hillerød