Skip to Content

Test og kvalitetssikring generelt

Satisfice (James Bachs inspirerende test site)
DevelopSense (Michael Boltons ligeledes inspirerende test site)
Software Testing Club (god og hyggelig generel test information)
Sticky Minds (god generel test information)