Skip to Content

Hvis dit team eller din virksom er en veletableret organisation (måske CMMI 3, 4 eller 5) med ligeledes veletablerede metoder og værktøjer

Vi indgår let og professionelt i eksisterende team og organisationer, fordi vi løbende holder os opdaterede om langt de fleste metoder og værktøjer på markedet.

Ved at tilpasse os jeres allerede implementerede metoder og processer, kan vi bistå dit team eller din virksomhed i spidsbelastningsperioder eller i perioder med mangel på ressourcer af kortere eller længere varighed.