Skip to Content

Vi tilbyder...

At hjælpe dig og din forretning med alle aspekter af test og QA og i hele produktets livscyklus. Så hvis du udvikler, sælger, køber eller blot anvender softwarebaserede systemer og produkter, kan du blive endnu bedre "flyvende" sammen med PrettyGoodTesting.

Din succes, vores prioritet
Vi ønsker, at du og dit team får succes med jeres forretning, og vi prioriterer at hjælpe dig med alle dine udfordringer og problemstillinger inden for test og QA.
Vores uafhængighed er med til at sikre jeres succes. Selvom vi er godt inde i alle ’best test practices’ og ’best test tools’, mener vi nemlig, at du er bedst hjulpet med et pragmatisk afsæt i netop din situation. Når ikke to opgaver er ens, kan værktøjerne heller ikke være det. Derfor indgår vi ikke forhandleraftaler med leverandører af testværktøjer.

Et ungt, men erfarent team
Vi antager, at din forretning bedst understøttes af test og QA fagfolk, der er 'fremme i skoene' og bekendt med de nyeste udviklingsmodeller, tools og trends.
Hos PrettyGoodTesting er vi et friskt, ungt og erfarent team med et mere end 35 års dedikeret fagligt fundament. Samtidig gør konstant udvikling og uddannelse, at vi altid er på forkant. I grunden er nytænkning og ungdommelighed kombineret med en solid erfaring vel også godt for din forretning?


Som tiltroet løsningsleverandør indenfor test og QA hjælper PrettyGoodTesting dig med at nå dine mål, hvis dit team eller din virksomhed...

Er i opstartsfasen og/eller forholdsvis lille

Udvikler hardware og/eller indlejret (embedded) software

Udvikler og/eller får udviklet IT-løsninger

Arbejder med udstyr og systemer omfattet af særlige regulatoriske krav

Står overfor alvorlige udfordringer med kvalitet, testforbedring eller undervisning inden for test

Er en organisation (CMMI 3, 4 eller måske 5) med veletablerede metoder og værktøjer

Overvejer outsourcing / Test as a Servie (TaaS)

Står overfor udfordringer inden for et eller flere af ovenstående områder


Gennem vores samarbejdspartnere, tilbyder vi også professionel...

Usability test, usability study og sparring omkring brug af 'Personas'

Intern og ekstern sikkerhedstest (safety og security test)

Inspektioner og kvalitets-assessments, udført globalt hos f.eks. virksomhedens underleverandører - enten helt uvildigt eller på vegne af din virksomhed. Dette kan ske i henhold til f.eks. CMM(i), TMM(i), TPI eller i henhold til virksomhedens egne kvalitetsstandarder